Algemene Voorwaarden

TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Brabantse Klusser en de klant.

BETALINGSVOORWAARDEN
Betaling dient te geschieden zoals vermeld op de offerte. Na het verstrijken van de betalingstermijn zal een herinnering gestuurd worden, indien de betaling dan nog niet binnen de afgesproken termijnĀ is voldaan zal De Brabantse Klusser andere maatregelen treffen.

OFFERTE
Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod dat 30 dagen na ontvangst geldig blijft. Indien de klant mondeling of schriftelijk (eventueel via email) akkoord geeft is deze overeenkomst tot stand gekomen. Hierna zal De Brabantse Klusser contact opnemen om de klus daadwerkelijk in te plannen.

GARANTIE
Omdat de werkzaamheden die De Brabantse Klusser uitvoert zo divers zijn kunnen wij hier geen exacte garantiebepalingen aan koppelen. Maar men kan er vanuit gaan dat de normale garantietermijn ten allen tijden in acht worden genomen. Bent u ergens niet tevreden over, laat het ons weten en dan proberen wij het samen op te lossen.